Keuring Riolering

Waarom een keuring van de riolering ?

De openbare riolering wordt als een gescheiden stelsel aangelegd: een deel hemelwater en een deel vuilwater.

Dit is noodzakelijk om de efficiëntie van de zuivering van het water te verbeteren en om wateroverlast te voorkomen.

 

Dit werkt alleen als ook de riolering op de private eigendommen correct gescheiden wordt aangelegd.

Daarom is sinds 1 juli 2011 een keuring van uw private waterafvoer verplicht.

Wanneer is een keuring verplicht ?

De keuring is verplicht in de volgende situaties:

 

Nieuwbouw: nieuwe riolering

Verbouwing: wijziging van de bestaande riolering

Bij aanleg van een openbaar gescheiden rioleringsstelsel

Op verzoek van de rioolbeheerder

Hoe verloopt een keuring ?

Wij vragen eerst een aantal documenten bij u op. Daarna wordt met u een afspraak gemaakt voor de inspectie ter plaatse.

Daarbij wordt aan de hand van een visuele inspectie of met rookdetectie gecontroleerd of uw riolering correct gescheiden werd aangelegd. Uit de inspectie moet ook blijken dat de regenwaterput en de septische put correct geplaatst zijn, dat er voldoende infiltratie is, dat het hergebruik van het hemelwater correct verloopt en dat de overlopen correct werden aangesloten.

 

Na de controle wordt een keuringsverslag opgesteld en een conformiteitsattest afgeleverd.

Bij eventuele gebreken wordt overlegd hoe de riolering toch aan de norm kan voldoen.

Wat betekent dit praktisch voor u?

Bij aanvang van de keuring zal u een aantal documenten worden gevraagd:

 

Foto’s gemaakt tijdens de aanleg van de riolering

Technische fiches en facturen van de gebruikte materialen

Technische fiches of facturen van de hemelwaterput, de septische put en de infiltratievoorziening

Bouwaanvraagplannen

Bouwvergunning

As-built rioleringsplan

Aanstiplijst gewestelijke stedenbouwkundige verordening

 

U laat de controle ter plaatse best uitvoeren op het moment dat alle riolering in de grond werd uitgevoerd en de sleuven van de riolering nog open zijn. Op dat moment kunnen eventuele afwijkingen nog worden aangepast. Na het uitvoeren van de overige afvoerleidingen in uw bouwproject, kan dan aan de hand van aangeleverde facturen en foto’s, het conformiteitsattest van uw riolering worden afgewerkt en afgeleverd.

 

Bureau E-norm is uw erkende keurder van uw private riolering.

Vrijblijvende informatie keuring riolering

Vul uw gegevens hieronder in en wij nemen contact op met u!

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Aarzel niet om ons te contacteren.

Wij staan klaar voor al uw vragen en projecten.

 All Rights Reserved. Design by c'mon sense.

BOUWFYSICA

TECHNIEKEN

CONTACT